X
تبلیغات
زولا

- مرمت های دوره 1931 لغایت 1934 میلادی:

 دراین دوره مرمتی هیأت باستان شناسی مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو اولین حفاری های علمی را زیر نظر پروفسور" ارنست هر تسفلد" به عنوان مدیر هیأت و" فردریش کرفتر" کوشیدند  تا حد امکان شکل اصلی را به بنا بدهند. در این دوره مرمت و بازسازی بنای مشکوی (حرمسرا) خشایارشا،همچنین مرمت و بازسازی تعدادی از قلمه ستون های کاخ آپادانا انجام پذیرفت .

- مرمت های دوره 1935 لغایت 1939 میلادی:

در این دوره تعمیرات دیگری توسط هیأتی به ریاست دکتر" اریک اشمیت "اجرا گردید. تعداد ی از ستون های کاخ آپادانا نیز با ملات ماسه و سیمان مرمت و تعداد زیادی از سنگ های منقوش راه پله شمالی و شرقی آپادانا به جای خود نصب گردید. حجم زیادی از ارتفاع دیوارهای بنای خشتی خزانه نیز کاسته و لبه آن ها را با آجر مستحکم کردند، روی آن ها را با اندود کاه گل مرمت و پوشاندند .

مرمت های دوره 1939 لغایت 1964 میلادی:

در این دوره عملیات حفاری و مرمت بوسیله بنگاه علمی تخت جمشید زیر نظر اداره کل باستانشناسی ایران و توسط آقایان" دکتر گدار" و "سید محمود مصطفوی" و مدیریت آقای" علی سامی" ادامه یافت. حفاظت دیواره های خشتی و نیز حفاظت و مرمت پایه ستون ها و ستون های کاخ آپادانا به روش قالب برداری و مرمت آن ها با ملات ماسه و سیمان انجام پذیرفت. قسمت های شکسته ی نقش برجسته های راه پله های کاخ آپادانا مرمت شد و سایبان هایی جهت نگهداری آثار در برابر عوامل متغیر جوی، برفراز نقش برجسته پلکان شرقی آپادانا و پلکان  شمالی کاخ شورا احداث و نقوش با لایه ای از موم عایق و استحکام بخشی سطحی گردید.

مرمت های دوره 1964 لغایت 1978 میلادی:

آغاز مرمت های علمی این دوره توسط مؤسسه ایتالیایی شرق میانه دور ایزمئو به ریاست آقای " جوزپه توچی" و مدیریت کارگاهی آقای "سزاره کاربونه" از اکتبر تا دسامبر 1964 و از ماه مه تا ژانویه 1965، از دسامبر 1964 تا نیمه اول سال 1978 تحت مدیریت کارگاهی آقای "جوزپه تیلیا "انجام گرفت. در مرمت های این گروه که شامل آناستیلوزو بیشتر به صورت جایگزین کردن سنگ جدید در محل های لازم سعی گردید شکل اصلی بنا به دست آید . عملیات نجات بخشی سد داریوش توسط همین گروه انجام گرفت. مشروح گزارش های این دوره در کتابی با عنوان گزارش ها و رسالات به چاپ رسیده است.

مرمت های دوره 1978 تا کنون:

 در این دوره با توجه به مطالعات پژوهشی و بنیادی که توسط مرکز اطلاعات و حفاری باستان شناسی در آسیا با مدیریت دکتر" دومنیکوفاسنا[1] " و اعضاء آن و مهندس" اجنیو گالدیری" و مطالعات آزمایشگاهی و آنالیز سنگ های مجموعه تاریخی هخامنشی توسط دانشگاه شیکاگو به سرپرستی" دکتر سیمون لوین" وکارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور و بنیاد پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد و تحت مدیریت اجرایی کارگاهی استاد" حسن راهساز" عملیات آناستیلوز، مرمت و استحکام بخشی در مجموعه های تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد و سایر آثار سنگی ایران انجام پذیرفته است.  اقدامات مرمتی، حفاظتی و نجات‌بخشی در این دوره مطابق با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی پس از تصویب کمیته فنی مطابق برنامه زمان‌بندی شده اجرا می‌گردد.گروه اجرایی اداره میراث فرهنگی مرودشت (تخت جمشید) کارهای اجرایی خود را از سال 1357 تاکنون با توجه به تحقیقات، مطالعه و آزمایشات گروه های علمی معتبری همچون؛ مؤسسة شرقی دانشگاه شیکاگو، مؤسسه ایتالیایی شرق میانه (گروه ایزمئو)، دانشگاه نیویورک طرح های حفاظتی و مرمتی و نجات بخشی آثار تاریخی کشور را  مطابق با کنوانسیون های بین المللی با همکاری استادکاران سنگتراش و مرمتکاران بومی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور تحت مدیریت کارگاهی استاد" حسن راهساز" در جای‌جای دیار همیشه جاوید ایران زمین انجام می‌دهد. عمده‌ترین کارهای این گروه را می توان در آثار سنگی دوران هخامشی مشاهده نمود. سعی این گروه نجات آثار از ویرانی بیشتر است. با درنظر گرفتن برنامه های طرح شده و با توجه به اولویت‌ها، آثار مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته و مطابق با برنامه حفاظتی، مرمتی کارها انجام می‌شود.  لیست اقدامات مرمتی انجام شده و سایر فعالیت های حفاظتی، تعمیرات، استحکام بخشی و نجات بخشی آثار سنگی داخل و خارج از مجموعه پارسه- پاسارگاد تا پایان سال 1383 به شرح زیر می باشد؛

- تعداد 38 عدد دروازه ، پنجره،طاقچه و جرزهای کتیبه دار مجموعه تخت جمشید شامل ( کاخ شورا، کاخ هدیش وبنای دروازه ملل) مرمت و بازسازی و استحکام بخشی انجام گرفته است.

 - تعداد 16 عدد از ستون های کاخ آپادانا ،دروازه ملل و بنای بارعام کورش کبیر، در پاسارگاد مرمت، استحکام بخشی و آناستیلوز صورت گرفته است.

 - تعداد 5 عدد سر ستون های گاو و عقاب مجموعه تخت جمشید مرمت و استحکام بخشی شده.

 - تعداد بی شماری از زیر ستون های بنای خزانه، کاخ صد ستون، دروازه نیمه تمام و کاخ هدیش، وصالی و مرمت شده است.

- مرمت، باز سازی، استحکام بخشی و نجات دهی قطعات در حال سقوط و هدایت  سیلاب های فراز آرامگاه های اردشیر اول، اردشیر دوم در تخت جمشید و داریوش اول در نقش رستم.

 - حفاظت، مرمت، استحکام بخشی و گلسنگ زدایی نقش برجسته های آرامگاه های نقش رستم،  نقوش برجسته نقش رجب وکاخ های پاسارگاد.

 - ایجاد کانال های هدایت آب باران به داخل آبروهای اصلی صفه و کنترل سیلاب های کوه مهر (رحمت) به خارج از صفه.

 - ایجاد پوشش حفاظتی نقش برجسته های پلکان منقوش کاخ آپادانا و پلکان کاخ شورا و کف فرش های خزانه ، تچر و درگاه های کتیبه دار مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد با مساحت بیش از 2600 متر مربع .

 - تسطیع و شیب بندی محوطه تخت جمشید جهت دفع آب ها و شن ریزی مسیر بازدید کنندگان به مساحت 38000 متر مربع.

 - مرمت و بازسازی تمام دیوارهای خشتی مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد و قسمت هایی از دیوارهای جنوبی صفه تخت جمشید.

 - مستندنگاری وضعیت موجود بنای آرامگاه کورش و طرح مرمت این بنا.

 - لایروبی بیش از 500 متر طول کانال های صفه تخت جمشید که مسدود شده بود و لایروبی بیش از 210 متر کانال جدید کشف شده و تعداد 6 منحول جهت دستیابی و استخراج خاک و تهویه هوا در طول500 متر احیاء شده است.

سایر فعالیت های انجام شده این دوره مرمتی در دیگر شهر ها و استان ها:

- شهرستان مرودشت ـ بنای پل خان، مستند نگاری و تهیه برنامه تعمیراتی.

- بنای پل بند امیر ـ باز سازی دهانه های پل و کانال گاو شیر.

- شهر شیراز ـ ارگ کریم خانی، موزه سنگ، نارنجستان قوام، باغ عفیف آباد.

- فیروز آباد ـ نقش برجسته نبرد پیروزی اردشیر اول بر اردوان پنجم.

- شهر اقلید ـ مرمت و نجات بخشی کتیبه ساسانی تنگ براق اقلید .

- استان بوشهر ـ مرمت و نجات بخشی بنای گوردختر، برنامه تعمیرات و عملیات نجات بخشی.

- استان قم ـ مرمت و نجات بخشی صحن اتابکی و تالار آیینه (صحن مطهر حضرت معصومه(س))

- استان تهران ـ کاخ گلستان مرمت تخت مرمر.

- شهر گلپایگان ـ مرمت و نجات بخشی سنگ قبر امامزاده قاسم.

- استان زنجان ـ مرمت و نجات بخشی ارگ سلطانیه.

- استان همدان ـ مرمت و نجات بخشی بنای گنج نامه.

- استان کرمانشاه ـ مرمت و نجات بخشی بنای طاق بستان و آثار هخامنشی بیستون.

- شهرکنگاورـ مرمت و نجات بخشی معبد آناهیتا.

 - شهر خرم آباد ـ جابجائی وزین ترین سنگ اثر تاریخی (کتیبه سنگی) به صورت یک پارچه به وزن 280 تن.

- استان خوزستان ـ مرمت کتیبه های تنگ تکاب بهبهان و بنای آپادانای شوش.

- استان آذربایجان شرقی و غربی ـ مرمت کلیسای زور زور، قره کلیسا و سنگ بسم اله.

باید به اطلاع عموم علاقمندان به مرمت آثار هنری و ابنیه تاریخی برسانم تیم مرمت در تخت جمشید شامل استاد کاران با تجربه ای است که از 12 تا 17 سال سابقه کاری دارند و همگی دارای مدرک درجه هنری یا مدرک معادل مدارک دانشگاهی از درجه 4 چهار ( معادل فوق دیپلم )و 3 سه(معادل لیسانس )در رشته مرمت آثار هنری می باشند.

اسامی تمام مرمت کاران حال حاضر تخت جمشید به قرار زیر می باشد :

1- ناظم زارع 2- سیروس زارع 3 محمد زارع ( کمال ) 4 محمد زارع (جواد ) 5- حسن زارع 6- جمشید زارع 7 سعید زارع 8- مهرزاد زارع 9- خشایار زارع 10- گل محمد زارع 11- ایوب صفی زاده 12- محمد رضا رنجبر 13- خدامراد سلطانی 14 کهزاد حبیبی 15- کرامت بردبار 16- عنایت بردبار 17 جهانمیر ستوده 18- محمد رضا رفیعی 19- افشین دهقان

 20- سید ابراهیم موسوی 21- علی ضامن خالدیان 22- جعفر سیاوشینظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد